Vår kära 
Lilian Fogby 
* 12 september 1932  
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad 
Trekanten 
16 september 2023 
Johnny och 
Ann-Christin 
Anita och Bo-Göran 
Christer och Remy 
Barnbarn 
Barnbarnsbarn 
Du var så god, 
Du var så glad 
Du lämnar bara 
vackra minnen 
Så svår är ändå 
denna dag 
Så sorgsna 
våra sinnen 
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt 
Vi vet Du på 
oss alltid tänkt 
Begravningen äger rum i 
S:t Olofs kyrka, Trekanten 
fredag 13 oktober kl.14.00. 
Tänk gärna på 
Hjärt-lungfonden 
gåvotel. 0200-88 24 00. 
Varmt tack till 
Hemtjänsten för god vård 
och hjärtligt bemötande.  
 
Se minnessidor.fonus.se