Till minne av
Åke Gustafsson
Fyra år av sorg och
saknad men i ljust
minne bevarad
GUNBRITH
Anette  Stefan
med familjer